ЕКИП  И СТРУКТУРА

В „Интерполис“ ЕООД работят утвърдени специалисти в областта на строителството, проектирането, финансите и мениджмънта.

Към настоящия момент персоналът на фирмата е съставен от строителни инженери, архитектурни и строителни техници, технически изпълнители и административен отдел.

Фирмата разполага със собствени бригади строителни работници за строителни дейности по части:

  • „АС“,
  • „Конструкции“,
  • „Електро“,
  • „ВиК“,
  • топлоизолации на сгради,

но работи и с подизпълнители за специализираните дейности.