ЗА НАС

Фирма „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД е учредена в края на 2014 г. с цел строително – ремонтна, консултантска, брокерска и транспортна дейност.

В началото на 2015 г. фирмата се регистрира в Българската Строителна Камара и придобива Удостоверения за Първа и Пета група и за съответно четвърта и пета категория строежи. В същия период е регистрирана в МОСВ като търговец и брокер на черни и цветни метали.

През 2016 г. фирмата придобива Удостоверения за строежи от Втора група (трета и четвърта категория), Трета група (трета категория) и Четвърта група (трета и четвърта категория).

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление във фирмата е разработена и внедрена Интегрирана система на управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.