ЗЕМНИ РАБОТИ

 

  • Направа на изкопи и траншеи
  • Добив, претрошаване и пресяване на инертни материали;
  • Доставка на инертни материали;
  • Транспорт на земни маси и строителни отпадъци;
  • Полагане и уплътняване на земни насипи.