Партньори

 • „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД;
 • „Г-България“ ЕАД;
 • „КРИТ“ ЕООД;
 • „КИМТЕХ България“ ООД;
 • „ФУНДАМЕНТ“ ООД;
 • „БНТ“;
 • „СБ – СОЛИД“ ЕООД;
 • „ВИЖЪН ТРАНС“ ООД;
 • „ЩАЙНБАУ“ ЕООД;
 • „СОЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;
 • „МИРО ТРАНС – 86“ ЕООД;
 • „БИЛД ГРУП – МЛАДОСТ“ ООД;
 • „ДИГИНГ ГРУП“ ЕООД;
 • „УНИВЪРСЪЛ БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД;
 • „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ЕООД;
 • „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД;
 • „К И К ОЙЛ“ ЕООД;
 • „ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ“ ЕООД;
 • „ЕКОСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ ЕООД;
 • „РЕЛИКС ВИБРО“ АД;
 • „ЮРОКОМ 2000“ ООД ;
 • ДП „НКЖИ“ – Железопътна секция София;
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ;
 • „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД;
 • ОБЩИНА САНДАНСКИ;
 • ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ (ГДИН);
 • Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК – Застраховане” АД.