Път ІІ-18, Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+309 – доставка, полагане и уплътняване на земни маси