Събаряне на незавършен опасен обект по смисъла на ЗУТ, находящ се на адрес: гр. София, община „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ №3