Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р.Стряма, с.Песнопой, община Калояново