Саниране на сгради

Изпълнение на обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Република България.